Multi online http://www.pewniaki.pl
 
    HOME    wyniki  |  Multilotek  |  Duży Lotek  |  Express Lotek 
SYMULATOR lotto
W serwisie znajdziesz :
Oferta - PEWNIAKI
FAQ poradnik
Multilotek systemy
Multlotek wyniki
Duży lotek wyniki
Express lotek wyniki
Regulamin
Księga gości
   
Wypełnij poniższe pola jeśli chcesz :)
opis :
Twój e-mail:

      Księga gości

Na tej stronie możesz wyrazić swoje opinie o stronie jak również wypowiedzieć się publicznie.

data wpisu : 08-02-2006 17:35:42 e-mail : asma2@op.pl
treść wpisu :
arka:17, 29


data wpisu : 30-01-2006 19:12:52 e-mail : Mari1990@wp.pl
treść wpisu :
Prze¶lijcie mi parkê

data wpisu : 25-01-2006 18:10:18 e-mail : pestek84@o2.pl
treść wpisu :
Wrrr... czekam na pewniaki ju¿.... ho ho!!! A mo¿e i d³u¿ej... Kiedy wreszcie bêd±???

data wpisu : 25-01-2006 10:05:13 e-mail : neologo@wp.pl
treść wpisu :
masz racje ,potrzebne jest tutaj te¿ szczescie, ale ja korzystam z tej strony dla jej przejrzystosc; jakie liczby lubia chodzic parami ,trojkami,lubia po sobie wystepowac ; i tu ,ja musze zadecydowac na co postawic

data wpisu : 24-01-2006 23:17:19 e-mail : brak@maila.pl
treść wpisu :
Nie istniej± ¿adne systemy gwarantuj±ce na 100% wygran±, poniewa¿ wtedy zbankrutowa³by totalizator sportowy. Owszem mo¿na rozpisaæ wiêksz± ilo¶æ liczb na kupony w postaci systemu, zwiêkszaj±c prawdopodobieñstwo wygranej, alenale¿y liczyæ siê te¿ z tym ¿e stracimy przegrywaj±c.

data wpisu : 22-01-2006 23:09:56 e-mail : grzegorz648@o2.pl
treść wpisu :
Jak E-mil przysle mi parke to sprobuje

data wpisu : 22-01-2006 16:05:37 e-mail : pussycat87@o2.pl
treść wpisu :
kiedy bêd± pewniaki?? :)

data wpisu : 31-12-2005 22:31:32 e-mail : kikas@doiu.pl
treść wpisu :
chce napszud dostawac wyniki duzego lotka

data wpisu : 29-12-2005 22:46:57 e-mail : marchewa@wp.pl
treść wpisu :
ludzie jak mo¿na przewidzieæ wynikilosowania POWTARZAM lLOSOWANIA rozumiecie to s³owo tego nie da siê obliczyæ czy przewidzieæ kiedys te¿ w to wierzy³am ale mój facet powiedzia³ kobieto pomy¶l i was proszê oto samo pomy¶lcie

data wpisu : 26-12-2005 23:51:12 e-mail : biel13@wp.pl
treść wpisu :
no zobaczymy zapisalam sie :))  SYMULATOR lotto  |  kontakt © 1996-2019  GG: 323673