Kreujemy analizy matematyczno statystyczne

Instytut Analiz Statystycznychzajmuje się teoretycznymi rozwiązaniami rzeczywistych problemów w oparciu o wszechstronne badania statystyczne. Szczególny nacisk kładziemy na interdyscyplinarność zespołów badawczych, ścisłe powiązanie teorii z praktyką oraz na bliską współpracę z innymi ośrodkami. Wielką wagę przykładamy również do badań środowiskowych będąc otwartymi na sugestię indywidualnych, zewnętrznych, nieformalnych współpracowników. Wspólne poszukiwania prowadzą nas przez szeroki zakres analiz matematycznych do tworzenia zaawansowanych programów komputerowych. Jednym z segmentów będących w kręgu naszych zainteresowań są losowe gry liczbowe.

Tworzymy obliczenia

Portal Pewniaki.pl poświęcony jest statystycznym badaniom nad istotą losowych gier liczbowych w odniesieniu do powszechnie dostępnych i najbardziej popularnych w Polsce: Lotto, Mini Lotto, Lotto Plus, MultiMulti i Kaskada. Śledzenie tej dziedziny rozrywki wskazuję też na wielkie zainteresowanie jakim cieszy się w Polsce europejska gra liczbowa Eurojackpot.
Zachęcamy do analiz i statystyk nie do gry.

Generujemy analizy

Nasze analizy opieramy między innymi na szczegółowych danych zawartych w mapach losowań (mapy losowań z wielu lat, zarówno z Lotto jak i innych gier, są udostępnione Państwu w tym serwisie).
Na obraz jaki widzimy na mapie losowań mają wpływ liczne czynniki zewnętrzne. Wszystkie dane skrzętnie zbieramy i poddajemy statystycznej obróbce. Nie zagłębiając się w matematyczne i naukowe niuanse naszych badań staramy się na łamach tego serwisu przekuć je na praktyczne i zrozumiałe dla każdego podpowiedzi i porady.

Chcesz pracować dla nas?

Napisz kilka linijek o swoich pomysłach i spostrzeżeniach odezwiemy się.