Kolektura Lotto - jak zacząć

Czy warto otworzyć kolekturę lotto, jakie można z niej czerpać profity? Poradnik dla przedsiębiorców zainteresowanych instalacją u siebie Lottomatu

Pomimo coraz większej popularności internetu gracze cały czas korzystają z tradycyjnych kolektur. Przy dużych kumulacjach ustawiają się przed nimi długie kolejki, co najlepiej świadczy o tym, jakim zainteresowaniem cieszy się Lotto. Na terenie naszego kraju działa kilkanaście tysięcy punktów obsługujących sprzedaż kuponów, i cały czas jest zapotrzebowanie na nowe. Przede wszystkim w atrakcyjnych lokalizacjach, które mają potencjał na dużą liczbę klientów, a tym samym spore zyski zarówno dla Totalizatora, jak również ajenta. Bo przecież postawienie u siebie w lokalu Lottomatu, to atrakcyjny sposób na większe zarobki, przy stosunkowo niewielkiej inwestycji. Właściciel nie ponosi bowiem dużych kosztów wejścia w taki biznes, dostaje zarówno niezbędny sprzęt jak również wiedzę w postaci szkoleń, a może dodatkowo zarobić nawet kilka tysięcy złotych. Aby jednak osiągnąć taki pułap, to trzeba mieć odpowiednią lokalizację, na przykład w galerii handlowej czy na dużym osiedlu mieszkaniowym. Lokalizacja jest jednym z głównych wymagań jeśli chodzi o nawiązanie współpracy, ale nie jedyną. O pozostałych można się dowiedzieć z dalszej części naszego artykułu.

Czy warto zainwestować w Lotto?

Pierwsze pytanie, jakie powinno paść przy każdej nowej inwestycji, jest jej opłacalność. Dokładnie takie samo zadają sobie przedsiębiorcy, którzy planują nawiązać współpracę z Totalizatorem i uruchomić u siebie Lottomat. Na szczęście tu w zdecydowanej większości przypadków odpowiedź jest jednoznaczna, czyli taka, że zarobić się da. Poziom tych zarobków może być jednak bardzo różny, w zależności od lokalizacji, liczby potencjalnych klientów oraz charakteru samego punktu. Zupełnie inaczej kształtuje się to przy samodzielnej kolekturze, nastawionej wyłącznie na sprzedaż kuponów, a inaczej w przypadku postawienia lottomatu w już działającym sklepie. W pierwszym przypadku trzeba uwzględnić koszty wynajmu lokalu, opłacenia mediów, czy pensje pracowników. Obrót musi być więc na tyle duży, żeby nie tylko starczyło na wszystkie wydatki, ale też i na odpowiedni zarobek, więc kluczową sprawą będzie tu dobra lokalizacja. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku lottomatów stawianych w działających już punktach handlowych czy stacjach benzynowych. Ponieważ i tak placówka ponosi koszty stałe związane ze swoją działalnością, to lottomat jakoś bardzo tych kosztów nie zwiększa, co daje większe zyski właścicielowi. Przeciętnie zarobki kolektury oscylują w okolicach kilku tysięcy złotych miesięcznie, ale w przypadku dużych kumulacji mogą być znacznie większe. Są one bezpośrednio uzależnione od liczby sprzedanych kuponów, bowiem za każdy otrzymuje się prowizję w wysokości kilku procent.

Lista kroków:

Aby otworzyć kolekturę, trzeba spełnić szereg warunków, związanych zarówno z lokalem i miejscem postawienia lottomatu, jak również z kwestiami formalnymi. Co roku do Totalizatora spływa kilkaset wniosków, ale wstępną weryfikację przechodzi jedynie połowa z nich. Ostatecznie nowe umowy zostają podpisane z 30-40 procentami chętnych, reszta zgłoszeń jest na różnych etapach odrzucana. Poniżej przedstawiamy kroki niezbędne do tego, żeby uruchomić u Siebie lottomat.

Poniżej przedstawiamy kroki niezbędne do tego, żeby uruchomić u Siebie lottomat.

 • Wysłanie zgłoszenie
  Pierwszym krokiem do tego, żeby stać się partnerem Lotto jest wysłanie zgłoszenia. Wykaz niezbędnych dokumentów oraz ich wzory są do pobrania na stronie Totalizatora. Przede wszystkim należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 28 ust. 3 ustawy o grach hazardowych, a także upoważnieniem do weryfikacji w ewidencji dłużników. Dokumenty te można złożyć pisemnie w jednym z oddziałów lub przesłać w formie elektronicznej.

 • Weryfikacja zgłoszenia przez Totalizator
  Przesłane dokumenty są weryfikowane przez pracowników Totalizatora. Przy takiej weryfikacji bierze się pod uwagę plany rozwojowe sieci, potencjał sprzedażowy danego miejsca, ale też i kwestie związane samym lokalem, który musi spełniać wszystkie wymagania techniczne.

 • Ocena lokalizacji
  Jeśli wstępna weryfikacja przebiegnie pomyślnie, to kolejnym krokiem jest ocena lokalizacji przez przedstawiciela Totalizatora. O jej wyniku przedsiębiorca zostanie poinformowany w formie elektronicznej lub pisemnej.

 • Podpisanie umowy
  Po pozytywnej decyzji o otwarciu nowego punktu przechodzi się do załatwienia spraw formalnych. Przedsiębiorca musi przygotować i dostarczyć wszystkie niezbędne do podpisania umowy dokumenty. W jego lokalu montowany jest modem lub antena GSM, a pracownicy odbywają szkolenia z obsługi Lottomatu, zasad gier liczbowych oraz ustawy o grach hazardowych.

 • Uruchomienie kolektury
  Po odbyciu szkoleń i opłaceniu pakietu startowego przychodzi wreszcie czas na otwarcie kolektury. W tym celu instaluje się sprzęt i uruchamia komunikację, co umożliwia rozpoczęcie sprzedaży kuponów.

Niezbędne dokumenty

Przed podpisaniem umowy z Totalizatorem trzeba dostarczyć szereg dokumentów, ich lista znajduje się poniżej.

 • Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z KRS, a także aktualny numer PKD. Dokumenty te mogą też być w formie wyciągu elektronicznego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) rozszerzone o aktualny numer PKD.

 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów Ustawy o grach hazardowych (art. 28 ust. 3, dotyczący między innymi braku zaległości podatkowych, celnych i składek ubezpieczeniowych, a także nienagannej opinii)

 • Kserokopia decyzji w sprawie nadania numeru NIP

 • Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON

 • Kserokopia tytułu prawnego do lokalu, w którym będzie funkcjonować kolektura (umowa dzierżawy, najmu, akt notarialny, umowa najmu)

 • Zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy oraz pracowników mających się zajmować obsługą terminala.

 • Zgoda właściciela lub administratora obiektu na montaż zewnętrznej reklamy Lotto oraz anteny GSM/satelitarnej.

 • Finansowe zabezpieczenie, w formie uzgodnionej z Totalizatorem.

Wymagania techniczne i koszty

Totalizator obecnie promuje punkty handlowe i usługowe, w których Lottomat byłby uzupełnieniem podstawowej działalności. Ważne przy weryfikacji jest to, czy lokal posiada wejście do środka, a także miejsce na wydzielenie kącika dla graczy ( na przykład stolika z krzesłem ). Należy zapewnić właściwe wentylowanie lottomatu, co wiąże się z koniecznością zapewnienia wokół urządzenia wolnej przestrzeni o wymiarach 120×120 cm. Do zasilania wymagany jest niezależny obwód elektryczny, z zamontowanym wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Konieczne będzie też znalezienie miejsca na montaż modułu lub anteny GSM, niezbędnych do zapewnienia łączności z serwerami.

Początkowe koszty uruchomienia sprzedaży Lotto nie są wysokie, gdyż większość z nich bierze na siebie Totalizator. Właściciel lokalu musi przygotować odpowiednie miejsce, a także pokryć wydatki związane z wysłaniem pracowników na szkolenie. Natomiast całe niezbędne wyposażenie, w postaci lottomatu, anteny, materiałów promocyjnych i reklam, a także szkolenia są zapewniane.

Umowa z Totalizatorem dokładnie określa godziny otwarcia kolektury, których należy bezwzględnie przestrzegać. O ewentualnym wcześniejszym zamknięciu punktu każdorazowo trzeba powiadomić Totalizator. Rozliczenia wyglądają w taki sposób, że raz lub kilka razy w tygodniu pieniądze otrzymane od graczy, po odjęciu wygranych, są wypłacane konwojentowi. Natomiast prowizja, wynosząca najczęściej między 6 a 7.5% będzie wypłacana po zakończeniu miesiąca, na podstawie wystawionej faktury lub rachunku.

Tagi: #lottomat#kolektura lotto#kolektura

poniedziałek, 18:00 21.03.2022 przez Adam Bartoszewski