Systemy metryczne w grach Lotto

Jeszcze dwieście lat temu nikt nie słyszał o systemie metrycznym. Trzeba pamiętać, iż metryczny system, inaczej zwany - dziesiętny system metryczny - tz. zbiór układów jednostek miar z jednostkami podstawowymi: metrem jako jednostką długości oraz kilogramem jako jednostką masy, przyjmujący zasadę tworzenia krotności jednostek poprzez mnożenie jednostki przez całkowitą (dodatnią lub ujemną) potęgę dziesięciu. To tak w skrócie.

Wielokrotności oraz pod wielokrotności jednostek w systemie metrycznym tworzy się, mnożąc jednostkę przez całkowitą potęgę dziesiętną, a nazywa i oznacza, dodając jako przedrostek do nazwy i symbolu jednostki, nazwę i symbol odpowiedniego przedrostka (jednostka miary).

Owe nazwy krotności jednostki masy tworzy się od grama, to jest od tysięcznej części kilograma i tak dalej... System metryczny wprowadzono najwcześniej bo w 1795 roku we Francji. U nas w Polsce jednostki miar powiązano z systemem metrycznym dopiero w 1818 roku jako jednostki nowopolskie, zaś w 1919 roku wprowadzono jednostki systemu metrycznego jako oficjalne. Trzeba pamiętać jeszcze iż do systemu metrycznego należą także - układy jednostek miar: Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI) oraz układy CGS, CGS elektrostatyczny, CGS elektromagnetyczny, Gaussa, MKS, MKSA.

W dzisiejszych czasach najszerzej rozpowszechnionym i nadal stosowanym układem niemetrycznym jest anglosaski układ jednostek miar oparty na jednostce długości jard i jednostce masy funt. Wracając do starożytności dawniej system wielkości oparty był na złotym podziale i liczbie Pi, Fi i kubicie.

Budowa starożytnej egipskiej konstrukcji, jaką jest Wielka Piramida w Gizie, jest owiana wieloma tajemniczymi historiami. Egiptolodzy i samodzielni naukowcy badający przekazy na jej temat często przywołują możliwość udziału istot pozaziemskich w jej wznoszeniu. Wyrównano wówczas teren o powierzchni równej 16 stadionom do gry w piłkę nożną oraz przetransportowano 130 granitowych bloków o łącznej wadze ok. 5200 ton. Badacze zwracają uwagę na fakt, że technologie budowlane sprzed 4500 lat mogły nie pozwalać na ukończenie tak ogromnego tworu nawet przez 240 miesięcy.

W trakcie budowy udało się zachować doskonałe proporcje boków z dokładnością do milimetrów oraz idealne kąty. Warto zaznaczyć, iż budowla została umiejscowiona na osi północ-południe i jest odchylona od jej przebiegu o zaledwie 0,5 stopnia. Wzniesienie Wielkiej Piramidy jest także związane z liczbą Phi oraz jednostką nazywaną "kubit", które korelują z nowoczesnymi grami losowymi, takimi jak Lotto. Konstrukcja jest od wielu lat obiektem badań matematyków, egiptologów oraz badaczy różnych dziedzin z całego świata.

Wewnętrzna matematyka system Wielkiej Piramidy

Analizy i pomiary egipskich zabytków wykazały nieprzypadkowe zależności, jakie można znaleźć obserwując poszczególne wymiary tych budowli. Jedną z ważnych ciekawostek jest fakt, iż połowa długości obwodu podstawy Wielkiej Piramidy w Gizie podzielona przez wysokość jest równa ok. 3,1416, czyli liczbie Pi. Analizując strukturę ścian wewnętrznych, można również dostrzec, że ich całkowita powierzchnia dzielona przez pole obszaru zajmowanego przez obiekt piramidalny również wynosi Phi. Mowa tutaj o tak zwanym złotym podziale.

Innym ciekawym faktem jest różnica pomiędzy obwodem podstawy a wysokością, która równa jest 100-krotności liczby PI, czyli 314,16 m. Warto zauważyć, iż nawet kilkucentymetrowe odchyłki od obecnych wartości wymiarów Wielkiej Piramidy uniemożliwiłyby uzyskanie tak zaskakujących wyników. Podobne wnioski płyną z pomiarów Komnaty Królewskiej. Jej długości ponownie są wielokrotnościami Phi. Nieprzypadkowo wielu badaczy i entuzjastów egiptologii sądzi, że nad budową musiały czuwać siły nadprzyrodzone.

Proporcje, jakie występują w budowlach wzniesionych na terenie egipskiej Gizy, stały się inspiracją artystów i przyczyniły się do stworzenia filmu "The Revelation of the Pyramids", gdzie mowa również stosowanej w starożytnym Egipcie jednostce miary nazywanej kubitem. Oszacowano, że ma on wymiar 0,5236 metra, a punktem odniesienia (tzw. etalonem) ponownie jest Wielka Piramida. Liczba PI również jest częstym elementem występującym w tamtejszej matematyce stosowanej przez ówczesnych uczonych.

Obiekty piramidalne w Gizie nawiązują również do 12 znaków Zodiaku, gdyż obwód piramidonu znalezionego nieopodal konstrukcji liczy dokładnie dwanaście kubitów. Ponadto krawędzie Wielkiej Piramidy wskazują na kolejne symbole zodiakalne, tj. Byka, Skorpiona, Lwa oraz Wodnika. Wedle niepotwierdzonych teorii wszystkie te fakty niosą za sobą przesłanie dla ludzkości, których wymiernym wskaźnikiem mają być obecne zmiany klimatyczne. Sama budowla ma być kluczem do ogromnej, tajemniczej energii ukrytej we wnętrzu konstrukcji.

Liczba PI i kubit o jednostkach miary

Iloraz obwodu koła do średnicy jego okręgu to liczba PI nazywana także ludolfiną lub stałą Archimedesa (dla uznania zasług greckiego filozofa i matematyka z Syrakuz) i oznacza symbolem π. Jest uniwersalną jednostką stosowaną w naukach matematycznych oraz fizyce. Wielka Piramida w Gizie jest miejscem, gdzie znajduje się wiele zależności różnych proporcji geometrycznych, których wynikiem jest właśnie wartość równa lub zbliżona do Phi. Warto, chociażby wspomnieć o tym, że wymiar obwodu Komnaty Królewskiej wynosi dziesięciokrotność tej wartości.

Kolejną liczbą związaną ze starożytnymi budowlami na terenie Egiptu jest kubit. Interesującym faktem jest, iż stanowi on w sześciokrotność wspomnianej wcześniej liczby PI. Jest on równy 0,5236 metra, a jego wartość można w łatwy sposób obliczyć używając piramidonu znalezionego nieopodal czerwonej piramidy Dashur, która należała do ojca Cheopsa, władcy Snefru. Szerokość obiektu wynosi 1,57 m, czyli połowę Phi. Żeby uzyskać jej dokładną wartość wynoszącą ok. 3,14 wystarczy podzielić długość jego obwodu przez 6.

Jednymi z najsłynniejszych badaczy Wielkiej Piramidy w zakresie analizy geometrycznej byli Brytyjczycy John Taylor oraz Charles Piazzi Smyth. Doszukiwali się oni w budowli zależności, które miały udowodnić, że u podstaw projektu wzniesionego w Gizie leży liczba PI. Ponadto odkryli, że każdy z boków jest zwrócony w idealny sposób w kierunku jednego z tzw. punktów kardynalnych. Jakby tego było mało, zauważyli też, iż główny korytarz obiektu tworzy trójkąt łączący Ziemię, centralną komorę oraz Gwiazdę Polarną.

Starożytna Wielka Piramida w Gizie to budowla owiana wieloma tajemnicami. Jej ówcześni budowniczowie z pewnością byli najwyższej klasy inżynierami, którzy swoją wiedzą dorównują, a nawet przewyższają współczesnych naukowców. Wiele osób twierdzi jednak, że za budową stoją istoty pozaziemskie, na co ma wskazywać rozmach niewspółmierny do używanych wówczas technologii.

Co mają gry lotto do systemu miar?

Jak wiemy gry lotto w dzisiejszej formie to wynalazek ostatnich lat. Nie do końca nastawione są ku graczom, a głównym celem ich jest wiara w wygraną lotto. Każdy chce wygrać kto tylko o nich myśli jednak, aby to dokonać należy mieć przede wszystkim dużo szczęścia. Jednak system jaki należy zastosować by wygrać to system binarny, o tym więcej poczytasz u nas w dziale statytk lotto.

Tagi: #lotto#fi#pi#kubit#metr#system#wielka piramida#piramidy

czwartek, 18:00 24.12.2020 przez Adam Kozłowski