Powtórzenia liczb
ml
Multi Multi losowanie nr: 13790 z dnia 2022-04-11 pn 14:00

Statystyka powtarzalności dla wszystkich liczb z zakres od 1 do 80

Poniższa statystyka obrazuje układ powtarzalności liczb w danym zakresie losowań w postaci mapy losowań. Dzięki owej statystyce wiemy, które liczby zostały wylosowane najczęściej.
Liczby posortowane są pod względem częstości padania - najczęściej losowana liczba przedstawiona została jako pierwsza od lewej.

Statystyka powtarzalności dla wszystkich liczb z zakres od 1 do 80

Poniższa statystyka obrazuje układ powtarzalności liczb w danym zakresie losowań w postaci mapy losowań. Dzięki owej statystyce wiemy, które liczby zostały wylosowane najczęściej.
Liczby posortowane są pod względem częstości padania - najczęściej losowana liczba przedstawiona została jako pierwsza od lewej.

Podsumowanie losowań ilość padnięć - liczby od 1 do 80 oraz liczba plus (tylko parzyste)

Poniższa statystyka przedstawia skrótowy układ powtarzalności liczb - prezentowana jest liczba oraz ilość padnięć w danym zakresie losowań, który wybierany jest przy generowaniu statystyki.
Liczby posortowane są pod względem częstości padania - najczęściej losowana liczba prezentowana została jako pierwsza od lewej. W analizie uwzględniana jest liczba tz. "plus" oraz liczby parzyste.

Podsumowanie losowań ilość powtórzeń - liczby od 1 do 80 oraz liczba plus (tylko nie parzyste)

Poniższa statystyka przedstawia skrótowy układ powtarzalności liczb - prezentowana jest liczba oraz ilość padnięć w danym zakresie losowań, który wybierany jest przy generowaniu statystyki.
Liczby posortowane zostały pod względem częstości padania - najczęściej losowana liczba prezentowana jest jako pierwsza od lewej. W analizie uwzględniana jest liczba tz. "plus" jak również liczby nie parzyste.

Podsumowanie losowań ilość padnięć - liczby od 1 do 80 z podziałem na przedziały co 10 liczb oraz liczba plus

Poniższa statystyka przedstawia skrótowy układ powtarzalności liczb oraz sortowanie w przedziałach. W statystyce uwzględniana jest liczba tz. "plus" i tylko wszystkie liczby występujące w przedziale parzyste i nie parzyste.

Podsumowanie:

Analizując częstość wypadania liczb jesteśmy w stanie znaleźć cykliczne powtórzenia poszczególnych układów oznaczonych na mapie losowań. Nasze analizy mają charakter czystej statystyki tak samo jak Google Trend’s z tą tylko różnicą iż dane wejściowe czerpiemy z oficjalnych wynikiów gier liczbowych lotto. Niniejszym nie zachęcamy do gry w lotto jak również do uprawiania hazardu. Nasza strona porusza tematykę informacyjno-edukacyjną i nie zachęca, ani nie promuje gier hazardowych.